làm rể hào môn? ông đây khinh!

làm rể hào môn? ông đây khinh!
Chương (103/103)

làm rể hào môn? ông đây khinh!

Tác giả: Hạ Diệp
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Khác, Sủng
Trạng thái: Đang ra
Đọc Truyện
Đọc Truyện
Văn án
Tác giả: Hạ Diệp

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Ngọt, Tình Yêu, Sảng Văn,

Giới thiệu:

Tiên Vương Bất Hủ Cảnh đỉnh phong sống lại trong thân xác người phàm trần sẽ bắt đầu tu luyện như thế nảo, vả mặt những kẻ coi thường anh ra sao. “Thiên đạo chí tôn không diệt đường sống của Lâm Thiên Sinh này!”
Bình Luận